SOWS

Stichting voor Onderzoek naar en vorming in het Wetenschappelijk Socialisme

Formele zaken:

Doelstelling

De SOWS opgericht in 1982 en heeft als doel (statuten artikel 2):
Het behartigen van de geestelijke en culturele belangen van diegenen, die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun arbeidsinkomen of van een sociale uitkering en wel door het doen van studie en onderzoek naar en het geven van voorlichting over de mogelijkheden en middelen tot afschaffing van het kapitalistische systeem en de vestiging van een democratische socialistische samenleving.

De SOWS is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Adres

Postbus 1962, 1000 BZ Amsterdam
Email: sows [ad] wetenschappelijksocialisme [dot] nl
Website: http://www.wetenschappelijksocialisme.nl/

Bank/KvK/RSIN

Bankgiro: 103 9161 (ING)
Kamer van Koophandel Amsterdam: 4120 2155
Fiscaal nummer/RSIN: 0086.21.937

IBAN: NL55 INGB 0001 0391 61
BIC: INGBNL2A

Bestuur:

Joost Gyula Kircz: Voorzittrer
Di Eng Que: Secretaris/penningmeester
Charlotte Louise van Baarnen: Lid
Patricius Maria van Klink: Lid

Beloningsbeleid

De stichting kent geen beloningen voor haar bestuurders

Financiele verantwoording

Jaarstukken 2012

Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2014

Jaarstukken 2015

Jaarstukken 2016

Jaarstukken 2017

 

HOME

Steun de activiteiten financieel van de SOWS ook via Paypal!