De SOWS opgericht in 1982 en heeft als doel:

Het behartigen van de geestelijke en culturele belangen van diegenen, die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun arbeidsinkomen of van een sociale uitkering en wel door het doen van studie en onderzoek naar en het geven van voorlichting over de mogelijkheden en middelen tot afschaffing van het kapitalistische systeem en de vestiging van een democratische socialistische samenleving.

De SOWS is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Voor een kort overzicht van projecten (onder constructie) zie Activiteiten en publicaties.

Hoofdlijnen van onze activiteiten:

De SOWS heeft in haar bestaan een groot aantal scholings- en discussiebijeenkomsten gesteund. Ook steunt zij publicaties. De werkwijze van de SOWS is stimulerend, redigerend en organiserend. In al onze activiteiten proberen wij nauw samen te werken met organisaties die ons doel dichterbij kan brengen. Onze kracht is met name de inhoudelijke component en de kracht om initiatieven en activiteiten inhoudelijk te begeleiden. De laatste jaren werken wij met name samen met de volgende organisaties:

International Institute for Research and Education (IIRE)

Het IIRE is een in Belgiƫ geregistreerde koninklijk goedgekeurde internationale wetenschappelijke vereniging zonder winstoogmerk. Sinds enige jaren vinden alle activiteiten van het IIRE plaats via haar Amsterdamse vestiging aan de Lombokstraat 40, 1094 AL te Amsterdam. Al meer dan 25 jaar is de IIRE een motor voor internationale scholings- en studieactiviteiten op alle emancipatoire gebieden en internationale solidariteit. Uitgebreide informatie vindt u op de website www.iire.org .

De SOWS heeft als doelstelling ten aanzien van het IIRE:
– Het beschikbaarstellen van studie- en/of reisbeurzen voor deelnemers van ex-koloniale landen naar bijeenkomsten.
– Het co-financieren en mede organiseren van conferenties, scholingscycli, seminars, enz. binnen de doelstelling van de stichting.
– Het mede uitgeven van studies en andere publicaties, hetzij door sponsering, hetzij door op te treden als uitgever.
– Het helpen opbouwen van nieuwe vestigingen van het IIRE in andere landen.

Sinds 2008 zijn zusterorganisaties van het IIRE Amsterdam actief in de Filipijnen en Islamabad, Pakistan.

Door de toenemende activiteiten en de verdere internationalisering heeft het bestuur besloten om Drs. Alex de Jong vanaf 1 juli 2013 aan te stellen als programmadirecteur. Alex is afgestudeerd historicus en werkte eerder bij solidariteitsfonds XminY. De programmadirecteur werkt nauw samen met de verschillende vestigingen van het IIRE bij het ontwikkelen van scholingsprogramma’s en het voorbereiden van publicaties.

Grenzeloos

De website Grenzeloos is binnen Nederland een van de weinigen plekken waar op een open en solidaire wijze politieke discussie over socialistische politiek plaatsvinden. Wij steunen Grenzeloos en haar netwerk van gelijkaardige bladen financieel en inhoudelijk.

Steun de activiteiten financieel van de SOWS!