Over ons

De SOWS opgericht in 1982 en heeft als doel:

Het behartigen van de geestelijke en culturele belangen van diegenen, die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun arbeidsinkomen of van een sociale uitkering en wel door het doen van studie en onderzoek naar en het geven van voorlichting over de mogelijkheden en middelen tot afschaffing van het kapitalistische systeem en de vestiging van een democratische socialistische samenleving.


Het bestuur van de SOWS bestaat uit:

Joost Gyula Kircz: Voorzitter
Federico Guillermo Lafaire: Secretaris/penningmeester
Cornelis Robertus Bastiaan Marijnissen: Lid
Patricius Maria van Klink: Lid

De SOWS is een erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). Klik hier voor verdere informatie en jaarstukken.

Login