Activiteiten

Verslag activiteiten 2022

Verslagen eerdere activiteiten:

Verslag activiteiten 2021


Activiteiten in samenwerking met IIRE 2007-2011

Internationale conferentie ter gelegenheid van de 70 jarige sterfdag van Antonio Gramsci: 8 december 2007:

Een serie lezingen over de relevante van het Marxisme in de moderne tijd:

Returns of Marxism periode 2007/2008:

Returns of Marxism periode 2008/2009:

IIRE – Internationaal Ecologie seminar 22 – 26 februari 2008

Palestina seminar: 2009

Vrouwen seminar: 11-15 juli 2009

LGBT seminar: juli 2009

Economie seminar: 2-4 oktober 2009

Global Justice School 18 nov.- 19 dec. 2009

Erik Swyngedouw on David Harvey and geographical materialism. Lezing 28 oktober 2010

The radical left in Indonesia. Lezing door Paulus Suryanta Ginting 10 juni 2010

The Queer politics of Migration . Lezing Nicholas De Genova. 15 juni 2010

The meaning and relevance of a socialist humanisme. Lezing door Christoph Jünke. 27 september 2011

Jongerenschool augustus 2011

IIRE host LGBT- Cuban evening event. 24 oktober 2011

2de Economy seminar 18-20 november 2011

Global Justice School 2011

Verslag activiteiten 2012

Manila Project: Asian Global Justice School (14 juli tot 3 augustus)
Het steunen van het IIRE Manila is een van de hoofdlijnen van de SOWS. De SOWS steunde de Filipijnse zusterorganisatie van het IIRE dit jaar bij het organiseren van de Asian Global Justice School. Eenentwintig activisten uit het gehele Aziatisch Pacifisch gebied kwamen voor drie weken bij elkaar om ervaringen en kennis uit te wisselen. Dit was het vierde jaar dat het IIRE Manila met hulp van de SOWS een dergelijke bijeenkomst organiseerde.

Ecosocialist School (24 november tot 15)
Zoals elk jaar steunde de SOWS de Ecosocialist School van het IIRE Amsterdam. Gedurende drie weken kwamen van over wereld sociale activisten samen voor educatie in nieuwe ontwikkelingen in sociale theorie, het uitwisselen van ervaringen en het creëren van een netwerk.

Youth School (20 – 31 augustus)
De jaarlijkse jongerenschool heeft een vergelijkbare opzet als de Ecosocialist school maar is geheel gericht op jongeren tot 27 jaar.

Vrouwenseminar (13 tot 18 juli)
In 2012 vond er ook weer een vrouwenseminar plaats. In tegenstelling tot de andere educatieve bijeenkomsten die dit jaar gesteunde werden, richt het vrouwenseminar zich geheel op de ontwikkeling van feministische theorie en praktijk. Dit jaar richtte het seminar zich op discussie over de bestrijding van prostitutie en de invloed van religie op de levens van vrouwen.

Seminar Daniel Bensa ïd (12-13-14 januari)
In 2010 overleed Daniel Bensaïd, een van de belangrijkste Franse marxistische filosofen en een goede vriend van de SOWS en het IIRE. In 2012 hielp de SOWS een seminar in het IIRE over zijn werk mogelijk te maken. Activisten en theoretici presenteerden papers over zijn werk en discussieerden over de relevantie van Bensaïd’s denken voor emancipatoire bewegingen. Op basis van dit seminar werd het boek ‘Daniel Bensaïd. L’intempestif’ (La Découverte, 2012) geplubiceerd.

Project Grenzeloos (tot en met juni 2013)
Het blad Grenzeloos is binnen Nederland een van de weinige plekken waar op een open en solidaire wijze politieke discussie over socialistische politiek plaatsvinden. Het ondersteunen van de publicatie van het blad Grenzeloos is jarenlang een van de hoofdlijnen van de SOWS geweest. In 2012 besloot de redactie van Grenzeloos de publicatie van de papieren uitgave te staken en zich te concentreren op de internet-site. Dit zal in 2013 geimplementeerd worden. Daarmee komt volgend jaar een einde aan dit aspect van de samenwerking SOWS en Grenzeloos maar we kijken naar manieren om de samenwerking in de toekomst voort te zetten.

Verslag activiteiten 2013

Manila Project: Asian Global Justice School (4 juli tot 25 juli)
Het steunen van het IIRE Manila is een van de hoofdlijnen van de SOWS. De SOWS steunde de Filipijnse zusterorganisatie van het IIRE dit jaar weer bij het organiseren van de Asian Global Justice School. Twintig activisten uit het gehele Aziatisch Pacifisch gebied kwamen voor drie weken bij elkaar om ervaringen en kennis uit te wisselen. Dit was het vijfde jaar dat het IIRE Manila met hulp van de SOWS een dergelijke bijeenkomst organiseerde.
In samenwerking met de University of the Philippines organiseerde het IIRE Manila een tweedaags seminar over de politieke ontwikkelingen in China sinds het Mao tijdperk op 3 en 4 juli dat ook als inleiding op de bovengenoemde school fungeerde.

Youth School (20 – 31 augustus)
De jaarlijkse jongerenschool heeft een vergelijkbare opzet als de Ecosocialist school maar is geheel gericht op jongeren tot 27 jaar. Net zoals bij de Ecosocialist School komen deelnemers uit alle continenten.

Vrouwenseminar (13 tot 18 juli)
In tegenstelling tot de andere educatieve bijeenkomsten die dit jaar gesteunde werden, richt het vrouwenseminar zich geheel op de ontwikkeling van feministische theorie en praktijk. Dit jaar richtte het seminar zich op discussies over multiculturalisme, ecologie en seksueel geweld tegen vrouwen.

Ecosocialist School (24 november tot 15 december)
De Ecosocialist School van het IIRE Amsterdam is elk jaar een van voornaamste activiteiten die de SOWS steunt. Gedurende drie weken kwamen van over wereld sociale activisten samen voor educatie in nieuwe ontwikkelingen in sociale theorie, het uitwisselen van ervaringen en het creëren van een netwerk.

Project Grenzeloos (tot en met juni 2013)
Het blad Grenzeloos is binnen Nederland een van de weinige plekken waar op een open en solidaire wijze politieke discussie over socialistische politiek plaatsvinden. Het ondersteunen van de publicatie van het blad Grenzeloos is jarenlang een van de hoofdlijnen van de SOWS geweest. In 2012 besloot de redactie van Grenzeloos de publicatie van de papieren uitgave te staken en zich te concentreren op de internet-site. Dit zal in 2013 geimplementeerd worden. Daarmee kwam dit jaar een einde aan dit aspect van de samenwerking SOWS en Grenzeloos maar we kijken naar manieren om de samenwerking in de toekomst voort te zetten.

Verslag activiteiten 2014

In 2014 heeft de SOWS de volgende activiteiten ondersteund:

Derde economie seminar
Op 14, 15 en 16 februari vond op het IIRE in Amsterdam het derde economie seminar plaats.
Rond de dertig deelnemers namen deel aan dit seminar dat zich concentreerde op de impact van de economische recessie sinds 2008 op ontwikkelingslanden en de mogelijkheden voor ecologisch duurzaam herstel. Het seminar leidde tot de publicatie van de volgende papers als deel van reeks Working Papers van het IIRE: zie http://iire.org/working-papers
N° 38 The power of financial capital and its links with productive capital, François Chesnais.
N° 37 Tendencies, triggers and tulips, Michael Roberts.
N° 36 La mondialisation de l´industrie automobile en 2013, Jean-Claude Vessilier.

Asia Women’s Forum
In juli 2014 organiseerde het IIRE Manila met steun van de SOWS het Asia Women’s Forum on Climate Justice aan de University of the Philippines, Quezon City. Meer informatie over dit seminar is te vinden op de website van het IIRE Manila: http://www.iire.org/iire-manilla.

Zesde Asian Global Justice School
In juli 2014 ondersteunde de SOWS de organisatie van de zesde Asian Global Justice School, in Manila, Filipijnen. Meer dan 20 deelnemers namen deel aan deze drieweekse scholingsbijeenkomst voor progressieve activisten. Op de website van het IIRE Manila zijn enkele indrukken van deze bijeenkomst gepubliceerd.

Vijfde LGBT-seminar
In juli 2014 ondersteunde de SOWS het vijfde LGBT-seminar op het IIRE in Amsterdam. Dit seminar maakte een balans op van de beweging voor het homohuwelijk en besprak de instrumentalisering van homo-rechten door rechts.

Youth School
In augustus 2014 vond in Amsterdam de jaarlijke Youth School plaats. Aan deze tiendaagse cursus in politieke theorie namen 18 jonge activisten deel.

Boeken
In 2014 ondersteunde de SOWS verder de publicatie van twee boeken; een Engelse vertaling van Éric Touissant’s “Bancocratie” en de bundel “Returns of Marxism. Marxist theory in a time of crisis” (red. Sara R. Farris). Beide boeken verschijnen in 2015.

Grenzeloos
Ook in 2014 hebben wij de website Grenzeloos gesteund en liep de samenwerking uitstekend.

Verslag activiteiten 2015

Zevende Asian Global Justice School
In juni 2015 organiseerden we weer in samenwerking met onze Filipijnse zusterorganisatie IIRE Manila http://www.iire.org/iire-manila de “Asian Global Justice School”. Dit was de zevende editie van deze scholingsbijeenkomst voor progressieve activisten, gericht op (zuidoost) Azië. Dit jaar was er een twintigtal deelnemers uit de Filipijnen, Indonesië, Sri Lanka, Japan, en Bangladesh

Youth School
In augustus 2015 organiseerden we in Amsterdam de jaarlijkse Youth School, een tiendaagse scholingsbijeenkomst voor merendeels Europese jongeren. Dit jaar namen er 22 mensen deel.

Vrouwenseminar
In juli 2015 vond van 4 tot 8 juli weer een vrouwen-seminar plaats. Dit keer waren de zwaartepunten de organisatie van autonome vrouwenbewegingen en het verdiepen van de marxistische theorie van vrouwenonderdrukking.

Ecosocialist School
Onze voornaamste activiteit in 2015 was de jaarlijkse Ecosocialist School in Amsterdam van 20 november tot 10 december. Veertien deelnemers uit Kameroen, Haïti, de Verenigde Staten, Denemarken, Indonesie, Mexico, Colombia, België, Sri Lanka, Spanje en Mali volgenden deze cursus in politieke theorie voor activisten.

Openbare bijeenkomsten
Daarnaast faciliteerde SOWS de organisatie van een reeks publieke bijeenkomsten in het IIRE Amsterdam over o.m. de Armeense genocide, de strijd van vluchtelingen in Nederland, en de politieke situatie in Egypte onder maarschalk Sissi.

Grenzeloos
Ook in 2015 hebben wij de website Grenzeloos gesteund en liep de samenwerking uitstekend.

Boeken
Dit jaar waren wij in staat vierboekuitgaven te ondersteunen:

De Franse uitgave van Nationaliteit en Klassenstrijd in België, een bundel artikelen van Ernest Mandel, getiteld Nationalité et lutte de classe en Belgique 1958 – 1973.

De Franse uitgave van Women’s Liberation & Socialist Revolution: Documents of the Fourth International, getiteld Libération des Femmes & Révolution Socialiste.

De bundel Unity and Strategy. Ideas for revolution. The transitional program for socialist revolution and other writings, een verzameling klassieke teksten over socialistische strategie.

De bundel The Far Right in Europe, een verzameling essays over nieuwe radicaal-rechtse partijen in Europa.

Verslag activiteiten 2016

Achtste Asian Global Justice School
In juni 2016 organiseerden we in samenwerking met onze Filipijnse zusterorganisatie IIRE Manilla (http://www.iiremanila.org) de jaarlijkse “Asian Global Justice School”. Dit was de achtste editie van deze scholingsbijeenkomst voor progressieve activisten, gericht op (Zuidoost) Azië. Dit jaar was er een twintigtal deelnemers uit de Filipijnen, Indonesië, Japan en Pakistan. De cursus ging gepaard met een seminar op de University of the Philippines, Manilla, over het thema van opkomend Islamitisch fundamentalisme in Zuid- en Zuidoost Azië.

HLBTIQ-seminar
Van 6 tot 10 augustus vond in het IIRE Amsterdam met steun van SOWS het zesde Homo-Lesbo-Bi-Trans-Intersex-Queer seminar plaats. Deze seminars zijn een gelegenheid voor linkse HLBTIQ-activisten om samen strategieën uit te werken en ervaringen te bespreken. Het zwaartepunt dit jaar lag op de thema’s van ‘pink-washing’ en homonationalisme. Er waren twintig deelnemers uit Libanon, Brittannië, Palestina, Brazilië, Mexico, Indonesië, Australië, Portugal, Frankrijk en Nederland.

Youth School
In augustus 2016 organiseerden we in Amsterdam de jaarlijkse Youth School, een tiendaagse scholingsbijeenkomst voor merendeels Europese jongeren. Er namen 21 personen deel, afkomstig uit Spanje, Italië, Frankrijk, Denemarken, Brittannië, Canada, Mexico, en Pakistan.

Ecosocialist School
Onze voornaamste activiteit in 2016 was de jaarlijkse Ecosocialist School in Amsterdam van 18 november tot 9 december. Er waren 22 deelnemers, afkomstig uit Europa, Azië, Latijns-Amerika, de Verenigden Staten en Afrika.

Grenzeloos
Ook in 2016 steunden wij de website Grenzeloos.org

Boeken
In 2016 ondersteunden wij de uitgave van de bundel ‘October 1917 – Workers in Power’ en van het boek ‘Feminisme. Een nieuw begin’ van Evie Embrechts.

Verder presenteerden medewerkers van het IIRE met steun van SOWS papers op de jaarlijkse conferentie in Londen van het tijdschrift Historical Materialism. Verder bracht het IIRE in 2016 een collectie geluidsopnamen van onze in 2010 overleden fellow Daniel Bensaïd online.

Verslag activiteiten 2017

Negende Asian Global Justice School
In juni 2017 organiseerden we in samenwerking met onze Filipijnse zusterorganisatie IIRE Manilla (http://www.iiremanila.org) de jaarlijkse ‘Asian Global Justice School’. Dit was de negende editie van deze drie weken lange scholingsbijeenkomst voor activisten, gericht op (Zuidoost) Azië. Ook dit jaar was er een twintigtal deelnemers uit de Filipijnen, Indonesië, Japan en Pakistan. De cursus ging gepaard met een seminar op de University of the Philippines, Manilla, waar de groeiende invloed van China in de regio centraal stond.

Feminisme-seminar
In juli organiseerden het IIRE en SOWS een internationaal feminisme-seminar. Er waren 27 deelnemers, uit Argentinië, België, Brazilië, Groot-Brittannië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Libanon, Mexico, Nederland, de Filipijnen, Portugal, Spanje en Turkije. Onderwerp van dit seminar was de nieuwe golf van feministische mobilisaties, zoals de ‘Women’s March’ in de Verenigde Staten, protesten tegen ‘feminicide’ in Latijns-Amerika en voor reproductieve rechten.

Youth School
In augustus 2017 organiseerden we in Amsterdam de jaarlijkse Youth School, een tiendaagse scholingsbijeenkomst voor jonge activisten. Er namen 21 personen deel, afkomstig uit Spanje, Italië, Frankrijk, Denemarken, Brittannië, Mexico, en Algerije.

Ecosocialist School
In 2017 vond opnieuw de jaarlijkse Ecosocialist School in Amsterdam plaats. Er waren 23 deelnemers, afkomstig uit Europa, Azië, Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en Afrika.

Grenzeloos
Ook in 2017 steunden wij de website Grenzeloos.org.

Boeken
In 2017 steunde SOWS de uitgave van twee boeken; ‘Revolutionary Democracy’, van Soma Marik, in samenwerking met het Amerikaanse Haymarket Books, en ‘We the Indians’, van Hugo Blanco, in samenwerking met Merlin Press en Resistance Books. Beide boeken zijn begin 2018 uitgekomen.

Lezingen
In november organiseerde het IIRE met steun van SOWS het seminar ‘October 1917: Emancipation and self-organization in the Russian Revolution’. Hier spraken Catherine Samary uit Frankrijk, Peter Drucker uit Nederland, Paul Le Blanc uit de Verenigde Staten, en Konstantin Kharitonov uit Rusland over verschillende aspecten van de Russische revolutie. Geluidsopnames van de lezingen zijn beschikbaar via www.iire.org. In september organiseerde het IIRE in samenwerking met SOWS een lezing van Aaron Benanav over automatisering en de toekomst van arbeid. Ook hiervan is een opname beschikbaar via www.iire.org.

Verslag activiteiten 2018

Tiende Asian Global Justice School
In juni 2018 organiseerden we in samenwerking met onze Filipijnse zusterorganisatie IIRE Manilla de jaarlijkse ‘Asian Global Justice School’. Dit was de tiende editie van deze drie weken lange scholingsbijeenkomst voor activisten, voornamelijk gericht op (Zuidoost) Azië.
Het netwerk van deelnemers aan deze scholingsbijeenkomst wordt steeds verder uitgebreid en dit jaar waren er 20 deelnemers deelnemers uit de Filipijnen, Bangladesh, Japan, Pakistan, en Nepal.
Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van ‘Mei ’68’ werd op de University of the Philippines een seminar georganiseerd met onder andere IIRE fellow Pierre Rousset.

HLBTIQ-seminar
In juli organiseerden het IIRE en SOWS een internationaal seminar voor HLBTIQ activisten. Er 25 deelnemers uit Turkije, Belgie, Denemarken, Mexico, Brazilië, Zwitserland, de Filipijnen, Italie, Argentinië, Spanje, Nederland en Frankrijk. Centraal stond de strijd voor de rechten van transgenders. Deze seminars vinden elke twee jaar plaats en dit was de zevende editie.

Youth School
In augustus 2018 vond de de jaarlijkse Youth School plaats, een tiendaagse scholingsbijeenkomst voor jonge activisten. Er waren 24 deelnemers, uit Zwitserland, Frankrijk, Denemarken, Italie, Belgie, Argentinie, de Verenigde Staten, Brazilië en Spanje.

Ecosocialist School
In november en december vond onze belangrijkste scholingsbijeenkomst plaats, de jaarlijkse Ecosocialist School. Dit jaar namen 23 activisten deel aan deze drieweekse cursus. Deelnemers kwamen uit Brazilië, de Verenigde Staten, Colombia, Argentinië, Marokko, Zwitserland, Nederland, Spanje, België en Denemarken.

Grenzeloos
Ook in 2018 steunden wij de website Grenzeloos.org.

Boeken
In 2018 steunde de SOWS de verspreiding van ‘Revolutionary Democracy’, van Soma Marik, uitgegeven in samenwerking met het Amerikaanse Haymarket Books, en ‘We the Indians’, van Hugo Blanco, uitgegeven in samenwerking met Merlin Press en Resistance Books.
Ook steunde de SOWS de Engelse vertaling van het boek Per una storia della IV internazionale van Livio Maitan. Dit boek zal in 2019 uitkomen.
Daarnaast werd de laatste hand gelegd aan een heruitgave van de bundel ‘Understanding Auschwitz. Marxism after the Holocaust’ van Enzo Traverso welke begin 2019 uit zal komen.

Lezingen
Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de oprichting van de Vierde Internationale nam het IIRE deel aan de organisatie van een publieke bijeenkomst met als spreker onze fellow Michael Löwy. Een opname van zijn bijdrage is verkrijgbaar op de IIRE website.
Op 30 maart organiseerden we een publieke bijeenkomst met als thema The Left and social movements in Trump’s USA. Naast de historicus en activist Paul Le Blanc sprak onze fellow Peter Drucker. Opnames van beide bijdragen zijn te vinden op de IIRE website.

Overige activiteiten
Gedurende 2018 faciliteerde het IIRE verschillende discussie-bijeenkomsten georganiseerd door de groep ‘Links naar Links’. Verder hebben we onze website bijgewerkt om onze publicaties en geluidsopnames makkelijker vindbaar te maken. Gedurende 2017 ontvingen we enkele substantiële donaties voor onze bibliotheek. Onze bibliothecaris werkt verder aan het bijwerken van onze digitale catalogus.

Verslag activiteiten 2019

Asian Global Justice School
Van 5 tot 26 juni vond de elfde Asian Global Justice school plaats met ondersteuning van SOWS.
Dit was de achtste editie van deze scholingsbijeenkomst voor progressieve activisten, gericht op (Zuidoost) Azië. Er was een twintigtal deelnemers uit de Filipijnen, Japan, Sri Lanka, Nieuw-Zeeland, en Pakistan. De cursus ging gepaard met twee seminars op de University of the Philippines, Manilla; een over imperialisme en de rivaliteit tussen China en de Verenigde Staten, en een over de wereldwijde opkomst van uiterst rechts.

Feminisme-seminar
Dit jaar was het vrouwenseminar, dat van 13 tot 17 juli plaatsvond, bijzonder succesvol. Vrouwen uit 20 landen kwamen samen om ervaringen en strategieën voor toekomstige mobilisaties te bespreken. Deze bijeenkomst had het hoogste aantal deelnemers voor een seminar tot nu toe: 40 vrouwen uit Argentinië, België, Brazilië, Groot-Brittannië, Chili, Denemarken, Ecuador, Duitsland, Griekenland, Italië, Mexico, Nederland, Pakistan, de Filipijnen, Portugal, Spanje, Zwitserland, Tunesië en Turkije namen deel. Er werden verschillende werkgroepen gevormd om toekomstige bijeenkomsten voor te bereiden.

Youth School
De jongerenschool vond plaats van 13 tot 25 augustus. Er waren 23 deelnemers uit België, Brazilië, Denemarken, Frankrijk, Italië, Mexico, de Filipijnen en Spanje. Deelnemers bespraken onderwerpen als een inleiding op het marxisme, vrouwen- en LGBTIQ-strijd, imperialisme, ecologie, revolutie en repressie in het Midden-Oosten, en antiracisme.

Ecosocialist School
De drieweekse Ecosocialist School vond plaats eind november, begin december. Naast deelnemers uit landen die regelmatig op deze cursussen vertegenwoordigd zijn (Denemarken, België, Duitsland, Zwitserland, de VS, de Filipijnen, Colombia, Argentinië, Sri Lanka), waren er ook deelnemers uit Rusland en India. In totaal waren er 19 deelnemers.
SOWS betaalde een gedeelte van de reiskosten van deelnemers uit het Globale Zuiden aan deze activiteiten.

Grenzeloos
Ook in 2019 steunden wij de website Grenzeloos.org.

Boeken
De SOWS betaalde in 2019 mee aan de kosten voor redactiewerk en verzorging van onderstaande boeken in samenwerking met het IIRE:

Critique of Modern Barbarism. Essays on fascism, anti-Semitism and the use of History: een bundel opstellen van de historicus Enzo Traverso.

Facing the Apocalypse. Arguments for Ecosocialism, Alan Thornett – Een analyse van het verband tussen kapitalisme en de klimaatcrisis en voorstellen voor een ecosocialistische strategie.

Memoirs of a Critical Communist. Towards a history of the Fourth International, Livio Maitan. Maitan was jarenlang een van de centrale leiders van de Vierde Internationale. Zijn politieke memoires behandelen meer dan een halve eeuw van activisme sinds de Tweede Wereldoorlog.

Decolonial Communism, Democracy & the Commons, Catherine Samary.
De kern van dit boek zijn verschillende essays van Samary over de ‘korte twintigste eeuw’ van 1917-1989, en over de pogingen om het socialisme in een ‘perifere’ staat als Joegoslavië te creëren. Daarnaast bevat het boek bijdragen van Samuel Farber, Silvia Federici, Franck Gaudichaud, Zagorska Golubovi?, Ernest Mandel, Goran Markovi?, Svetozar Stojanovi? en Raquel Varela.

Ook steunde de SOWS de uitgave van In het spoor van Domela Nieuwenhuis. Vroeg communisme en radicaal socialisme in Friesland 1907-1935, geschreven door Ron Blom. (Uitgeverij Noordboek)


Overige activiteiten
Het IIRE nam actief deel aan de jaarlijkse Historical Materialism conferentie in London. Naast een presentatie van de memoires van Livio Maitan, organiseerde het IIRE panel over de vrouwenstakingen, en IIRE-medewerkers presenteerden papers en name deel aan verschillende panels. Het IIRE nam ook deel aan de jaarlijkse Socialism conferentie in Chicago.
De SOWS betaalde mee aan de reiskosten voor deze activiteiten
Meer informatie over boeken en activiteiten van het IIRE in 2019 is te vinden op de website van het IIRE.

Verslag activiteiten 2020

Als gevolg van de corona-crisis konden geplande activiteiten, zoals de Asian Global Justice School, niet plaatsvinden en andere activiteiten moesten worden aangepast.
Een belangrijk project voor de SOWS in 2020 was het in samenwerking met het IIRE Amsterdam vertalen en publiceren van essays van de Belgische marxist Ernest Mandel. In de loop van 2020 zijn 14 essays van Mandel gepubliceerd die voorheen niet online beschikbaar waren. De meeste van deze publicaties zijn nieuwe vertalingen naar het Engels. Verschillende van deze essays zijn ook naar het Spaans vertaald. Alle essays zijn te vinden op de website van het IIRE onder de tag ‘Mandel’; http://iire.org/taxonomy/term/56.

Online activiteiten.
Omdat fysieke internationale bijeenkomsten in 2020 niet mogelijk waren, werden in plaats daarvan online bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met het IIRE Amsterdam. In juli vond het eerste seminar over activisme tegen racisme plaats. Ondanks de beperkingen van de pandemie was de balans van deze eerste bijeenkomst zeer positief met ongeveer 30 deelnemers uit de hele wereld. De jaarlijkse IIRE scholen, de Jongerenschool in augustus en de Ecosocialistische School in november, moesten ook een online vorm aannemen. Zoals elk jaar steunde de SOWS de organisatie van deze activiteiten. De bijeenkomsten waren gebaseerd op een verkorte versie van het normale programma. Verschillende opnames van de lezingen zijn te vinden op de website van het IIRE en Youtube-kanaal: https://cutt.ly/chBRN1Z.

Grenzeloos
Ook in 2019 organiseerde SOWS redactionele ondersteuning van de website Grenzeloos.org.

Boeken
De SOWS werkte in 2020 samen met het IIRE voor de publicatie van de onderstaande boeken. SOWS betaalde onder andere mee aan de kosten voor redactiewerk en verzorging van:

Socialisms: Revisiting Revolutions Betrayed, Mislaid and Unmade van Ian Parker, een overzicht van pogingen om het kapitalisme te overstijgen in Europa, Azië en Latijns-Amerika.

Greece 2015: There was an alternative, door Eric Toussaint. Dit boek is een belangrijke kritiek op het beleid van de Syriza-regering.

Recorded Fragments. Reflections on the 20th century is de Engelse vertaling van een verzameling interviews met Daniel Bensaïd.


De SOWS steunde ook het werk aan verschillende Engelstalige bundels met geselecteerde essays van Ernest Mandel die in 2021 uitgebracht zullen worden.

Geplande activiteiten 2021


In 2021 zal zoals gebruikelijk SOWS de reguliere activiteiten van het IIRE steunen: de Ecosocialist school, de jongerenschool, de Asian Regional School en seminars in Amsterdam. Voor zover mogelijk zullen dit combinaties van bijeenkomsten en online-activiteiten zijn.
In samenwerking met La Brèche in Parijs zal een Franse vertaling van Livio Maitans Memoirs of a critical communist – Towards a history of the Fourth International uitgebracht worden.
In 2021 zal de Engelse vertaling van het boek van Manuel Kellner over het gedachtegoed van Ernest Mandel (Gegen Kapitalismus und Bürokratie: zur sozialistischen Strategie bei Ernest Mandel) uitkomen onder de titel Against Capitalism and Bureaucracy-Ernest Mandel’s socialist strategy. Het boek wordt uitgegeven door Brill NV in de Historical Materialism boekenserie. De SOWS steunde de kosten van vertaling en het schrijven van nieuwe bijdragen voor deze versie.
In de tweede helft van 2021 zal het eerste deel van de geselecteerde essays van Ernest Mandel uitgebracht worden. De volledige inhoudsopgave van het eerste deel is hier te zien: http://iire.org/imt. Later in het jaar volgt het tweede deel, het derde deel zal eind 2021 of begin 2022 verschijnen.
In 2021 wordt samen met het IIRE gewerkt aan een nieuwe editie van teksten van Leon Trotsky over het fascisme. Daarnaast steunt SOWS de uitgave van een boek naar aanleiding van 150 jaar na de Commune van Parijs