Periodiek schenken aan SOWS

Wil je ook in de toekomst een bijdrage leveren aan het werk van SOWS? Denk dan eens aan de mogelijkheid om SOWS voor een langere periode te steunen middels een periodieke schenking, of om deze op te nemen in je testament.

Periodiek schenken met belastingvoordeel

Wanneer je jaarlijks meer dan een procent van je inkomen schenkt aan goede doelen, heb je recht op een aftrekpost. Geef je minder dan dit bedrag, dan is het verstandig om je gift om te zetten in een periodieke gift van minimaal vijf jaar. Wanneer je ons namelijk vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, kun je die gift volledig aftrekken bij je aangifte van de inkomstenbelasting.

Voordeel bij een periodieke gift

Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat je van je belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen ontvang je 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de belastingdienst. Om je persoonlijk belastingvoordeel te kunnen berekenen kun je de schenkcalculator gebruiken.

Een periodieke gift vastleggen is erg eenvouding. Tot 1 januari 2014 moest voor een periodieke gift een notariële akte opgemaakt worden en moest een kopie van het legitimatiebewijs meegezonden worden. Als gevolg van nieuwe wetgeving is dat niet meer nodig. Tegenwoordig is een zogenaamde onderhandse overeenkomst voldoende.

Hoe werkt het?

  • Download de Overeenkomst Periodieke Gift (PDF)
  • Vul twee exemplaren in, één voor jezelf en één voor SOWS. Vul je gegevens (‘schenker’) op beide exemplaren volledig in en onderteken beide overeenkomsten.
  • Stuur beide overeenkomsten en volmachten naar ons terug. Dit kan per post naar: IIRE, Lombokstraat 40, 1094 AL, Amsterdam (of ingescand per e-mail naar iire@iire.org).
  • Na ontvangst vullen wij de twee exemplaren in en ondertekenen deze. Wij sturen dan per post of per e-mail (afhankelijk van je voorkeur) je schenkersexemplaar terug. Het tweede exemplaar is voor onze administratie.
  • Bewaar jouw exemplaar van de overeenkomst goed, de belastingdienst kan ernaar vragen.

Heb je nog vragen over periodiek schenken? Mail of bel ons: iire@iire.org of 0206717263.